Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Jesteśmy częścią wspólnej Europy

Nie często zdarza nam się gościć tak znakomite osobowości świata polityki jak prof. Jerzy Buzek. Odwiedziny byłego premiera i przewodniczącego Parlamentu Unii Europejskiej w Strzebiniu wywołały duże poruszenie. 27 marca Jerzy Buzek w towarzystwie Burmistrza Lublińca Edwarda Maniura i Wójta Gminy Koszęcin Grzegorza Ziaja wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami zorganizowanym w Domu Kultury w Strzebiniu przez dyrektor Renatę Pyrek. Wizyta specjalnego gościa spotkała się z dużym entuzjazmem zarówno mieszkańców Strzebinia jak i Koszęcina, od gimnazjalistów po miejscowa starszyznę. Jak się okazuje zbliżająca się 10-ta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej skłania do refleksji nie tylko polityków wysokiego szczebla, ale także zwykłych obywateli. Z pytań zadawanych premierowi można wywnioskować, że mieszkańcy Gminy Koszęcin są bardzo dobrze zorientowani w sprawach ważkich dla Unii Europejskiej, szczególnie zaś w tych dotyczących Polski i naszego regionu – Śląska. Pytano o kwestie emisji CO2 bezpośrednio godzącej w Śląsk, o możliwości wydobycia gazu łupkowego i ewentualnych korzyści bądź straty z niego wynikających, o sukcesję Polski do strefy euro, dotacje unijne dla naszego regionu i tworzące się blisko nas strefy ekonomiczne oraz o stosunek premiera do Ruchu Autonomii Ślaska. Na każde z pytań Jerzy Buzek udzielał niezwykle wyczerpujących odpowiedzi, nie unikając trudnych tematów. Pomimo przynależności do elity władz europejskich, Jerzy Buzek zaskarbił sobie sympatię zebranych niesamowitą skromnością i szczerością. Wielokrotnie podkreślał, że jest Ślązakiem, mieszka na Śląsku i na tym regionie zależy mu najbardziej. Pochwalił się też swoją świetną śląszczyzną. Dyskusja z prof. Buzkiem była tak zaangażowana, że spotkanie mające trwać godzinę przedłużyło się o niemal raz tyle. Warto wspomnieć, że nie była to pierwsza wizyta Jerzego Buzka w Gminie Koszęcin, i z całą pewnością nie ostatnia.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony