Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Informacja

Od 1 stycznia 2016 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieniły się, a więc wynoszą:

8,50 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 

17,00 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłatę uiszczać należy raz na kwartał do 15 - go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe),
w następujących terminach:

 

1)  za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,

2)  za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,

3)  za III kwartał do dnia 15 września danego roku,

4)  za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

 

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w pkt  1- 4.
 

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą, lub na ogólny rachunek bankowy dotyczący Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Koszęcin  - BS Koszęcin Nr 69 8288 0004 5000 0000 0013 0145 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10.

 

 

 

 

 

Jak segregujemy odpady komunalne, czyli co i gdzie   wrzucamy  ?

Przypomnimy sobie czy robimy to poprawnie.

 

Nowa ustawa zobowiązała nas do segregowania odpadów wg następującego klucza:

 

            A, PAPIER – ( niebieski worek )

                        Tutaj wyrzucamy czysty i suchy papier – np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi itp. NIE WYRZUCAMY brudnego lub tłustego papieru, tapet, artykułów higienicznych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku!

                       

            B, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA PLASTIKOWE - ( żółty worek )

                        Tutaj wrzucamy wszelkie opakowania plastikowe -  butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, szamponach, płynach do mycia naczyń, itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach. Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka, zgniecione butelki zmniejszają 8-krotnie objętość

i ułatwiają  prace w sortowni. NIE WYRZUCAMY tutaj plastikowych opakowań po olejach, rozmaitych chemikaliach oraz farbach, strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, plastikowych wiaderek po farbach i lakierach etc.

 

            C, METAL – ( żółty worek razem z tworzywem sztucznym )

                      Razem z tworzywem sztucznym trafiają opakowania metalowe, folie i puszki aluminiowe, kapsle, metale i metalowe narzędzia, etc.
           

            D, SZKŁO – ( zielony worek )

                        Tutaj wyrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki bez zakrętek, szklane naczynia, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po perfumach i innych kosmetykach.  NIE WYRZUCAMY ceramiki, porcelany i fajansu, doniczek,  szkła kryształowego, żarówek, reflektorów, świetlówek, zniczy z woskiem, opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży,  szkła stołowego – żaroodpornego.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, czyste, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
                       

            E, BIOODPADY – ( brązowy worek )

                        Tutaj wrzucamy odpady kuchenne, spożywcze – stałe, resztki żywności, owoce, warzywa, fusy z herbaty i kawy – razem z filtrem, skorupki jajek, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i kora drzew, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla. NIE WYRZUCAMY tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski etc.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, płynnych odpadów kuchennych, drewna impregnowanego, p-łyt wiórowych i MDF, odchodów zwierzęcych

 

            UWAGA! Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację tę należy tylko zaznaczyć w deklaracji.

Niewłaściwa segregacja dyskwalifikuje bioodpady do kompostowania.

        

            F, ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

                        np. zużyte  meble ( meblościanki, fotele, narożniki, sofy, kanapy, krzesła, stoły)  itp. oraz kompletny zużyty  sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV,  będą zbierane na podstawie ustalonych harmonogramów w częstotliwości co najmniej jeden raz w roku .

           

            G. POZOSTAŁE ODPADY pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.   

 

           H. INNE  ODPADY , np. przeterminowane leki, zużyte baterie – wrzucamy do

pojemników wystawionych w budynku Urzędu Gminy, ul. Powstańców Śl. 10, w m. Koszęcin

 

           I.INNE  ODPADY, np. papa, wełna mineralna, styropian,  szyby okienne i drzwiowe, skrzydła drzwiowe i okienne, odpady po budowie i modernizacji budynku, etc. a które nie zostały wymieniony powyżej, posiadacz odpadu winien przekazać odpady na składowisko odpadów  na własny koszt.

  

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony