Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zabytki

Urząd Gminy

.................................................................................................. 

Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin
koszecin@koszecin.pl
tel. 034 3576 100
fax 034 3576 108

 

 

NIP

Urząd Gminy Koszęcin

575-10-24-989

 

NIP

Gmina Koszęcin

575-18-65-111

 

 

Numer konta
Bank Spółdzielczy
09 8288 0004 2000 0000 0013 0002 

 

Wpłaty z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
80 8288 0004 5000 0000 0013 0141

 

 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek

730- 1530

wtorek

730- 1700

środa

730- 1530

czwartek

800- 1530

piątek

800- 1500

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

BIP

Wójt

Wójt Gminy - Zbigniew Seniów

 

Sekretarz Gminy - Pelagia Matuszek

 

Tel. 034 3576 100 w. 112

 

Skarbnik Gminy - Elżbieta Duda

 

 Tel. 034 3576 100 w. 128, pokój nr 13

.

Pracownicy

 

 

Telefony do pracowników:

 

Imię, Nazwisko

Wydział / dział

Telefon

Pokój

Pelagia Matuszek

Sekretarz

34 3576 100 w. 112

10

Monika Kryś

Sekretariat

34 3576 100

10

Kornelia Kulisz

Podatki

34 3576 100 w. 111, 034 3210 811

17

Katarzyna Kochanek

Podatki

34 3576 100 w. 111, 034 3210 811

17

Elżbieta Duda

Skarbnik

34 3576 100 w. 113, 034 3210 813

14

Natalia Przybyła 

Zastępca Skarbnika

34 3576 100 w. 113, 034 3210 813

14

Martyna Kot

Księgowość

34 3576 100 w. 113, 034 3210 813

14

Aleksandra Jakubowska

Księgowość

34 3576 100 w. 113, 034 3210 813

14

Irena Kozak

Kasa

34 3576 100 w. 115, 034 3210 815

6

Gabriela Panok

Działalność gospodarcza i planowanie przestrzenne

34 3576 100 w. 133, 034 3210 833

3

Michał Kryś

Budownictwo i inwestycje

34 3576 100 w. 116, 034 3210 816

3

Anna Korzekwa-Wojtal

Sylwia Karmańska

Urząd Stanu Cywilnego 

34 3576 100 w. 118, 034 3210 818

2

Angelika Siek

Oświata, Decyzje meldunkowe 

34 3576 100 w. 127, 

21

Urszula Stempniak

Gospodarka Odpadami Komunalnymi 

34 3576 100 w. 120, 034 3210 820

6a

Adam Berych

 

Gospodarka Komunalna, zamówienia publiczne

34 3576 100 w. 132, 034 3210 832

4

Magdalena Morcinek

Inspektor ds. środków unijnych 

34 3576 100 w. 132, 034 3210 832

4

Grażyna Najgebauer

Ewidencja Ludności, dowody osobiste 

34 3576 100 w, 122, 034 3210 822

7,8

Aniela Hypa

Obsługa Rady Gminy 

34 3576 100 w. 123, 034 3210 823

19

Edward Opiełka

Obrona Cywilna, Wojsko, Ochrona p.poż. 

34 3576 100 w. 124, 034 3210 824

21

Tomasz Zając

Geodezja

34 3576 100 w. 134, 034 3210 834

3

Szymon Brawer

Gospodarka Gruntami i Ochrona Środowiska

34 3576 100 w. 133, 034 3210 833

3

Łukasz Nowakowski

Informatyk

34 3576 100 w. 129, 034 3210 829

20

Barbara Ulfik

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

034 3576 100 w. 125, 034 3210 825

5

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 730-1530

Wtorek: 730-1700

Środa: 730-1530

Czwartek: 800-1530

Piątek: 800-1500

CIAT III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie

VIII Piknik Leśno – Łowiecki „Cietrzewisko”

Rada Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Koszęcinie w pokoju nr 5:

 
wtorek od 10:00 - 13:00
czwartek od 10:00 - 13:00

Tel. 034 3576 100 w. 126, 034 3210 826

 

Skład Rady

 

CZŁONKOWIE RADY

 

Czesław Tyrol

Henryk Nowakowski

 
Jan Macioszek

Janusz Maruszczyk

 
Piotr Peła
Piotr Karmański
Stanisław Lerche
Henryk Sowa
Andrzej Dybała
Longin Janeczek
Gabriela Helisz
Krystian Cuber
Michał Anioł
Paweł Przybyła
Edmund Skibicki
 
 
 
 
 
 
..

 

Pytania do Wójta

Radni

 

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Koszęcinie w pokoju nr 19:

 
wtorek od 10:00 - 13:00
czwartek od 10:00 - 13:00

Tel. 34 3576 100 

kom. 606 913 631

 

 

 

 
 
 
 
..

 

Imprezy Partnerskie

test 

 

Komisje

Skład Komisji Rady

 

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego

 

Przewodniczący Komisji

Czesław Tyrol

 

Członkowie

 

Michał Anioł

Longin Janeczek

Jan Macioszek

Edmund Skibicki

Henryk Sowa

Stanisław Lerche

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planu, Polityki Socjalnej

 

Przewodniczący Komisji:

Henryk Nowakowski

 

Członkowie:

 

Krystian Cuber

Piotr Karmański

Janusz Maruszczyk

Piotr Peła

Paweł Przybyła

 Henryk Sowa

 Longin Janeczek

Czesław Tyrol

 

 

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 

Przewodnicząca Komisji:

Gabriela Helisz

 

Członkowie:

 

Krystian Cuber

Andrzej Dybała

Piotr Karmański

Jan Macioszek

Henryk Nowakowski

Michał Anioł

Edmund Skibicki

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji:

Piotr Peła

 

Członkowie:

 

Andrzej Dybała

Gabriela Helisz

Stanisław Lerche

Janusz Maruszczyk

Paweł Przybyła

Terminarz

Kalendarium

Gazeta Samorządowa "Echo Gminy"

Kamery on-line

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

http://www.trojca.com.pl/kamera

 

Obraz z kamer widokowych (w przygotowaniu...)

 


Sołectwa

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres:
ul. Powstańców 10
42-286 Koszęcin

Telefon:
(34) 3576100

Karta dużej rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny daje Państwu szansę na:

  • zwiększenie liczby klientów obiektów zgłoszonych do programu,
  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych,
  • budowane wizerunku gmin przyjaznych rodzinom.

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij 

Formularz zgłoszenia

 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny

"Razem dla seniorów"

Mapa

Kultura


 

........................................................................................................................
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Dom Kultury w Koszęcinie

Dom Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie

42-286 Koszęcin

ul. Sobieskiego 11a

tel.: 34-357-61-04

e-mail: kultura.koszecin@op.pl

Festiwal Modelarski 2017

 
 

II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH „KOSZĘCIŃSKI RAK” - Karta zgłoszeniowa 

 
 
VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2017 
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin 
w trakcie którego rozegrane zostaną: 
II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH „KOSZĘCIŃSKI RAK” 
II Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2017 
Międzynarodowe Zawody o Puchar UE „EURO PUCHARY” 

HONOROWY PATRONAT : 
WÓJT GMINY KOSZĘCIN ZBIGNIEW SENIÓW 

ORGANIZATOR: 
URZĄD GMINY KOSZĘCIN 
DOM KULTURY w KOSZĘCINIE 
KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w KOSZĘCINIE 

WSPÓŁORGANIZATORZY : 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w KOSZĘCINIE 
IPMS POLSKA 
IPMS Silesia 
KPM Karvina – Klub partnerski z Czechy 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 
18-19.03.2017r. 
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7 

PROGRAM KONKURSU: 

18.03.2017r. SOBOTA 

Godz. 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli. 
Godz. 10.00 oficjalne otwarcie festiwalu. 
Godz. 9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda. 
Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli. 

19.03.2017r. NIEDZIELA 

Godz. 9.00 - 13.30 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda. 
Godz. 13.30 - 15.00 ogłoszenie wyników. 
Około godz. 15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli. 

CEL KONKURSU: 
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych. 
Rozpowszechnianie zainteresowania nauką, techniką i historią. 


RODZAJ KONKURSU: 
Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. 
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
Oceniana będzie tylko praca własna modelarza, modele tzw. „gotowce” nie będą brane pod uwagę. 
W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu lub materiału z jakiego został wykonany model, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z autorem modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie. 
W każdej klasie konkursowej modelarz może zgłosić tylko 3 modele. 
Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane. „Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie – pochwal się nowym.” 

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli. 

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele, a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy. 
Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem. Sędziowie nie oceniają klas, w których startują. 

W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą robione zdjęcia. 
Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu. 

Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie. 

GRUPY WIEKOWE: 
Przewiduje się podział na grupy wiekowe: 
M-młodzik - do 12 lat 
J- junior – od 13 do 18 lat 
S – senior - powyżej 18 lat 

OCENA MODELI: 
Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu. 
W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych. 
W konkursie nie mogą brać udziału modele, które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu. 

KLASY MODELI: 

SENIOR: 
MODELE PLASTIKOWE : 
Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce. 
Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce. 
Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce. 
Sp4 – cywilne samoloty, szybowce, wszystkie skale . 
Sp5 –śmigłowce, wszystkie skale. 
Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle. 
Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle. 
Pp3 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe. 
Pp4 – 1:48 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe. 
Pp5 – pojazdy cywilne osobowe i motocykle, wszystkie skale. 
Pp6 –pojazdy cywilne ciężarowe wszystkie skale . 
Ap –artyleria, wszystkie skale . 
Fp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale. 
Op – statki i okręty wszystkie skale. 
Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale. 
Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale. 
Sf – fantastyka. 

MODELE KARTONOWE : 
Sk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale. 
Śk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale. 
Pk1 - pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale. 
Pk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale. 
Pk3 – pojazdy cywilne, wszystkie skale. 
Ak – artyleria, wszystkie skale. 
Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale. 
Ok – statki i okręty wszystkie skale. 
Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale. 
Kk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale. 
Sfk – fantastyka wszystkie skale. 

JUNIOR: 
MODELE PLASTIKOWE: 
JSp –samoloty, szybowce, wszystkie skale. 
JŚp –śmigłowce, wszystkie skale. 
JPpk –pojazdy wojskowe kołowe, motocykle, wszystkie skale. 
JPpg –pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale . 
JPpc –pojazdy cywilne osobowe, ciężarowe i motocykle wszystkie skale . 
JAp –artyleria wszystkie skale . 
JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale. 
JOp – statki i okręty wszystkie skale. 
JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale. 
JKp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale. 
JSf –fantastyka, wszystkie skale . 

MODELE KARTONOWE : 
JSk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale. 
JŚk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale. 
JPk1 - pojazdy wojskowe kołowe, cywilne, motocykle wszystkie skale. 
JPk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale. 
JAk – artyleria, wszystkie skale. 
JFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale. 
JOk – statki i okręty wszystkie skale. 
JDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale. 
JKk –kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale. 
JSfk – fantastyka wszystkie skale. 

MŁODZIK: 
MODELE PLASTIKOWE : 
MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale. 
MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale. 
MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale. 
MOp – statki i okręty wszystkie skale. 
MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale. 

MODELE KARTONOWE : 
MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale. 
MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale. 
MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale. 
MOk – statki i okręty wszystkie skale. 
MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale. 

ORAZ KLASY MODELI : 
WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek). 

KLASY SPECJALNE : 

S - Silniki Kategoria Specjalna (Klasa Sponsorowana). 

W kategorii tej wystawić można repliki wszelkiego rodzaju silników spalinowych oraz odrzutowych w dowolnej skali. Mogą to być silniki lotnicze, jednostki napędowe pojazdów lub różnego rodzaju agregatów. Sposób ich prezentacji jest dowolny tzn. mogą się one znajdować na tzw. stojankach, ramach lub być zabudowane w modelu ( nawet w modelu z produkcji) lub po prostu na zwykłej podstawce. Warunkiem jest, aby model silnika była ukończony oraz widoczny w ok. 80-90 %. Repliki oceniane będą pod katem ilości detali, stopnia skomplikowania, wkładu pracy wykonawcy oraz jakości malowania i śladów eksploatacji. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze prace. 


VHC - samoloty bojowe 1:72 

VINTAGE MODEL KIT – HIGHER CLASS (stare modele – klasa wyższa) 

Kategoria specjalna wprowadzona w zeszłym roku jako projekt pilotażowy. 

W tej edycji tylko modele samolotów w skali 1/72. 

W tej kategorii specjalnej wystawiane są modele starych edycji takich firm jak: Kovozavody Prostejov, Heller, Airfix, Matchbox, Novo, ZTS Plastyk itd. zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem waloryzacji oraz malowania samolotu. Mile widziane będzie dołączenie zdjęć z budowy modelu oraz oryginalnej instrukcji. 
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania i waloryzacji modelu. 
 Jednym zdaniem - należy pokazać jak z przeciętnego lub słabego jakościowo modelu wykonać dobrze zwaloryzowany model wysokiej jakości aby zachęcić młodych niedoświadczonych modelarzy kupujących tanie zestawy do modelarstwa. Idea powstania tej kategorii specjalnej ma na celu również pokazać, że to nie od jakości modelu zależy ostateczny rezultat pracy nad modelem lecz od pracy i determinacji modelarza. 
Trzy najlepsze modele w tej kategorii będą wyróżnione. 


II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH 
„KOSZĘCIŃSKI RAK” 
KOSZĘCIN 2017 

KR1 samoloty bojowe 1:48 i większe 
KR2 samoloty bojowe 1:72 i mniejsze 
KR3 pojazdy bojowe 1:48 i większe 
KR4 pojazdy bojowe 1:72 i mniejsze 
KR5 samoloty karton 
KR6 pojazdy karton 

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu. 
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej. 

Szczegółowy regulamin poniżej: 

Regulamin „Koszęciński Rak.” 

Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyjętych modeli. 
Do konkursu zostanie przyjętych pierwszych 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii. 
Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie minimum pięciu modeli trzech Modelarzy w danej klasie. 
Jeden modelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa modele. 
Modele mogą być wykonane z dowolnego materiału: polistyren, metal, blacha, drewno, karton, żywica. 
Oceny dokonają komisje sędziowskie złożone z minimum trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów wg. Regulaminu przedstawionego przez organizatora. 
W klasyfikacji będą wykazane punkty za każdy model. Medalem zostanie wyróżniony najlepszy model jednego modelarza. 
Zwycięzcą zostaje model, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze modele. 
Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg. której model został wykonany. 

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać: 

Rysunki modelu , w czterech rzutach. 
Tablice barwne lub fotografie które dokumentują malowanie modelu. 
Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy foto trawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu. 

W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej w trzech stron. 
W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek. 
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór. 
Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane. 
Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model. 
Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową. 
Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji. 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PODCZAS OCENY MODELU PLASTIKOWEGO. 

Jakość wykonania modelu 
5 pkt. - Stopień trudności wykonania 
5 pkt. - Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów 
12 pkt. - Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw. 
Stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu. 

7 pkt. - Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych. 

10 pkt. - Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych. 
Czystość oszklenia. Wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych. 

12 pkt. - Silnik i zespoły napędowe. 
Waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze. 

8 pkt. – Wykonanie zespołu podwozia. 
Zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice. 

10 pkt. - Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie. 
Karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp. 

Malowanie i kalkomanie 
17 pkt. - Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu. 
4 pkt. - Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii. 

Ślady eksploatacji 
10 pkt. - Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji. ( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,) 

REGULAMIN OCENY MODELU KARTONOWEGO 

15 pkt. - Stopień skomplikowania modelu 

Poprawność geometrii modelu: 
8 pkt. - ogólna bryła 
12 pkt. - układ jezdny 
10 pkt. - Spasowanie elementów 
10 pkt. - Jakość ukształtowania powierzchni 

Retusz krawędzi: 
5 pkt. - dobór koloru 
5 pkt. - kompletność retuszu 
10 pkt. - Czystość wykonania modelu 

Wykonanie elementów nie kartonowych przewidzianych instrukcją budowy modelu (anteny, lufy, liny itp.) 
8 pkt. - jakość wykonania 
7 pkt. - malowanie 
10 pkt. - Elementy dodatkowe (zmiany i dodatki nieprzewidziane w instrukcji budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji) 

II Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2017 

Organizatorami Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Plastikowych jest KPM KARVINA z Czech i KM „Broń i Barwa” z Koszęcina. Mistrzostwa te są rozgrywane raz w roku, przemiennie raz w Karvinie w Czechach, a raz w Koszęcinie w Polsce (w 2017r.). Komisja sędziowska składa się z przedstawicieli obu klubów organizujących mistrzostwa. Ocenie podlegają wszystkie modele lotnicze i pojazdów wojskowych biorące udział zarówno w festiwalu jak i konkursie punktowym „Koszęcińskie Raki”. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. 

MMŚ kategoria – senior 
•MMŚ 1 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze 
•MMŚ 2 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe 
•MMŚ 3 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze 
•MMŚ 4 Pojazdy wojskowe 1/35 i większe 

MMŚ kategoria – junior (do 18 lat) 
•MMŚ 5 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze 
•MMŚ 6 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe 
•MMŚ 7 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze 
•MMŚ 8 Pojazdy wojskowe 1/35 i większe 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY O PUCHAR UE „EURO PUCHARY” 

Z powodu zaistniałej sytuacji to znaczy odwołania Międzynarodowego Festiwalu Plastikowych Modeli Redukcyjnych w BYTOMIU w roku 2017 „Euro Puchary” zostaną jednorazowo rozegrane w Koszęcinie. Decyzja o jednorazowym rozegraniu „Euro Pucharów” w Koszęcinie została podjęta przez klub IPMS SILESIA zarządzający polską edycją tych zawodów. 

EU kategoria – senior 
•EU1 Samoloty 1/72 
•EU2 Samoloty 1/48 
•EU3 Pojazdy bojowe 1/72 
•EU4 Pojazdy bojowe 1/35 

EU kategoria – junior (do 18 lat) 
•EU5 Samoloty 1/72 
•EU6 Samoloty 1/48 
•EU7 Pojazdy bojowe 1/72 
•EU8 Pojazdy bojowe 1/35 

We wszystkich kategoriach oceniane będą modele samolotów i techniki wojskowej, będące na uzbrojeniu obecnych państw członkowskich UE po II wojnie światowej, czyli po roku 1945. W zawodach mogą brać udział, także modele samolotów i techniki wojskowej, które były używane podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu zostały włączone do uzbrojenia jednostek wojskowych obecnego członka UE. Warunkiem jednak jest, aby te modele posiadały kamuflaż i oznaczenia krajów członkowskich UE używane po II Wojnie Światowej, co musi być odpowiednio udokumentowane. 
Ocenę modeli przeprowadzi międzynarodowa komisja sędziowska w składzie przedstawicieli modelarzy z klubów Koprivnice z Czech, Poprad ze Słowacji, Węgier Mosonmagyaróvár i Polski z IPMS Silesia, które to kluby stworzyły kategorie EU. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. 

ZGŁOSZENIA MODELI: 
Rejestracja modeli będzie możliwa głównie elektronicznie. 
Rejestracja na miejscu będzie dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach i zastrzegamy, że może trwać długo i nie wszyscy mogą zdążyć się zarejestrować. Wynika to z konieczności wpisania wszystkich danych do systemu oraz wydruku kart i potwierdzeń. 

Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 14.03.2017r. do godz. 20.00. 

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl 
Wszelkie inne sprawy, pytania proszę zgłaszać też na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl , 
lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać. 

UWAGA ! O rozpoczęciu rejestracji powiadomimy ! 

OPŁATY: 

Nie pobieramy opłaty startowej. 

NAGRODY: 
W festiwalu przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej. 
W konkursie przyznane będą wyróżnienia za najwyżej punktowane modele w klasach. 
W Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. 
W Międzynarodowych Zawodach o Puchar UE „EURO PUCHARY” nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. 
Nagrody rzeczowe będą przyznawane jak się uda je pozyskać, gdyż budżet mamy „wsiowy”, a nie miastowy. 

NAGRODY SPECJALNE : 
Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów. 
Pragnę przypomnieć, że sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba. Szanujmy jego decyzje. 
W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych. 

Puchar Wójta – Grand Prix Festiwalu za najciekawszy model zawodów. 
Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy. 
Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy. 
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Koszęcinie - za najciekawszy model wykonany przez juniora. 
Puchar przechodni firmy IBG za najciekawszy model wykonany z zestawu firmy. Puchar przechodni zostaje w firmie, a nagrodzony modelarz otrzymuje jego miniaturkę na stałe. 
Dodatkowo w kategoriach junior i senior firma IBG funduje nagrody: 
- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez juniora, 
- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez seniora, 
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez juniora, 
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez seniora, 
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez juniora, 
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez seniora, 
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez juniora, 
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez seniora, 
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez juniora, 
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez seniora, 
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez juniora, 
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez seniora, 
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez juniora, 
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez seniora. 
Puchar sklepu KS Model z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba – za najciekawszy model plastikowy czeskiego producenta. 
Puchar IPMS POLSKA za najciekawszy model w Barwach Polskich. 
Puchar Wingnut Wings Fan Club za najciekawszy model plastikowy okresu Wielkiej Wojny . 
Puchar Kółka Modelarskiego „Broń i Barwa” w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza. 
Liga Damska Senior - za najciekawszy model w wykonaniu pani. 
Liga Damska Junior - za najciekawszy model w wykonaniu pani. 
HUNGARY – nagroda specjalna za najciekawszy model konstrukcji węgierskiej lub barwach Węgier. 
YAHU MODELS dla młodzika za model wykonany z wykorzystaniem ich produktów. 
YAHU MODELS dla juniora za model wykonany z wykorzystaniem ich produktów. 
YAHU MODELS dla seniora za model wykonany z wykorzystaniem ich produktów. 
Nagroda specjalna od firmy „Modelcollect” za najlepiej wykonany model firmy „Modelcollect”. 

WYSTAWY KLUBOWE : 
W czasie trwania konkursu zapraszamy kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych, prosi się o dokonywanie rezerwacji stolików do 6.03.2017r. - na e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl . 
Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” – gospodarz zawodów. 
IPMS Polska 
IPMS Silesia. 
Wingnut Wings Fan Club. 
KPM Karvina Czechy 
ISMR 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE : 
„Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego” – jak co roku i w programie m.in. pokazy walk rycerskich. 

WARSZTATY MODELARSKIE: 
Planujemy warsztaty modelarskie dla najmłodszych modelarzy w sobotę 18.03.2017r. Zapewniamy modele, narzędzia i dobrą zabawę. 

POKAZY MODELARSKIE: 
Planujemy zorganizować w sobotę 18.03.2017r. pokazy modelarskie nie tylko dla zaawansowanych modelarzy, które poprowadzą najlepsi modelarze. Szczegóły niebawem. 

GIEŁDA MODELARSKA 
W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Giełda odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. 
Handlowców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 6.03.2017r. na e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl . Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

BAZA NOCLEGOWA 
Baza noclegowa Koszęcin i okolice: http://www.koszecin.naszosir.pl/ 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP w Lublińcu Kokotek tel. 516-052-085 www.lubliniec.zhp.pl http://www.rubinowa.pl/ http://www.silesiana.com.pl/http://www.sielankoweklimaty.pl/ http://www.posmyk.pl/ http://www.zespolslask.pl/ http://www.osr-strzelnica.pl/ http://www.zajazdtytan.pl/
 

SPONSORZY

Gmina Koszęcin

„IBG Models” z Warszawy.

„HOBBY 2000” – wyłączny dystrybutor w Polsce firmy TAMIYA .

Sklep „KS Model” z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba.

 „ŚWIAT Z KARTONU” z TARNOWSKICH GÓR.

 „Mini Replika” p. Krzysztof Sikora

„First to Fight”

PSB „Gabrom” Koszęcin

„Ksero Net”  Koszęcin

„HATAKA”

„YAHU MODELS”

„TAUTUS MODELS”

„FLY” z Czech

„AML” z Czech

„RS MODELS” z Czech

„PAVLA MODELS” z Czech

 

PATRONAT MEDIALNY :

„Echo Gminy Koszęcin”

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim.

„Mini Replika” p. Krzysztof Sikora

 

NASZE MOTTO:

„Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach,

ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele,

aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.”

 

Galeria

Dom Kultury w Strzebiniu

Dom Kultury w Strzebiniu
42-288 Strzebiń

ul. Kolejowa 9, 42-288
Telefon: 34 357 00 91

e-mail: dkstrzebin@wp.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie

Koszęcin ul. Sobieskiego 11 a

42-286 Koszęcin.

Telefon: 34 3576367

e-mail: bibliotekakoszecin@onet.eu

Chór "Lutnia"

Chór Lutnia

42-286 Koszęcin

ul. Sobieskiego 11a

tel.: 34-357-61-04

e-mail: kultura.koszecin@op.pl

 
Dyrygent

mgr.Stefania Biela

 
Chór "Lutnia" prowadzi swą działalność przy Domu Kultury w Koszęcinie. Początki jego działalności sięgają 1919 roku, kiedy to z inspiracji lokalnych patriotów Stefanii i Kazimierza Burzyńskich powstało Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe im, Św. Jacka, a przy nim sekcja śpiewu "Lutnia". Z małymi przerwami m.in. w czasie okupacji chór śpiewa do dziś. Uczestniczy  w licznych przeglądach, konkursach, festiwalach. Śpiewa dla lokalnej społeczności w Domu Kultury z okazji rocznic i świąt państwowych, oraz w kościołach uświetniając msze święte i dając koncerty pieśni relidijnych m.in: Maryjnych, kolędowych i pasyjnych.
Osiągnięcia

- I miejsce w Festiwalu Pieśni Patrotycznych - Myszków 1999
- II miejsce w Konkursie Pieśni Eichendorfa - Racibórz 2001
- Dyplom uznania Okręgu PZCHiO Tarnowskie Góry za rok 2001
- III miejsce w X Ogólnopolskicm Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów "ARS 2002" -
Bydgoszcz 2002
- III miejsce w Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni CHóralnej - Radzionków 2002
- IV miejsce w VI Festiwalu Pieśni Maryjnych "Magnifikat" - Piekary ŚL.2003
- III miejsce w festiwalu Pieśni Chóralnej - Radzionków 2003
- III miejsce w "Tyskich Wieczorach Kolędowych" - Tychy 2004
- wyróżnienie na VI Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej - Tarn. Góry 2007
- II miejsce w IV Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej Lgota Gorna 2008
- wyróżnienie na V Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej Lgota Górna 2009

Repertuar

Pieśni świeckie/ patriotyczne, biesiadne, ludowe i związane z muzyką rozrywkową/
Pieśni religijne / kolędy, postne, pogrzebowe, Maryjne i inne.

Chór " NON NOMINE"

Chór "Hejnał"

Chór Hejnał

Drygent: Izabella Lysik-Różańska

42-288 Strzebiń

ul. Kolejowa 9, 42-288
Telefon: 34 357 00 91

e-mail: dkstrzebin@wp.pl

Orkiestra dęta

Orkiestra Dęta

Drygent: Sławomir Kryś

42-288 Strzebiń

ul. Kolejowa 9
Telefon: 34 357 00 91

e-mail: dkstrzebin@wp.pl

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"

Kontakt

Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin
koszecin@koszecin.pl
tel. 034 3576 100
fax 034 3576 108
 
 
NIP
Urząd Gminy Koszęcin
575-10-24-989
 
NIP
Gmina Koszęcin
575-18-65-111
 
 
Numer konta
Bank Spółdzielczy
09 8288 0004 2000 0000 0013 0002
 
Wpłaty z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
80 8288 0004 5000 0000 0013 0141

Sport

GOSiR

LKS Śląsk Koszęcin

LKS Pokój Sadów

LKS Victoria Strzebiń

LKS Dragon Rusinowice

LKS Wierzbie

Praca

Oświata

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik:

Ewa Brodowy

tel. (34) 3524142 

 

Biuro:

Urszula Konik

Alina Goniwiecha

Aneta Plaza

tel. (34) 3524141

 

 

 

Zespół Szkół w Koszęcinie

Zespołu Szkół w Koszęcinie

 

Strona Internetowa: http://koszecin.edu.pl

  

Adres:  42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

  

Telefon:  34/357 6364

  

Fax:  34/357 6364

 

NIP: 575-10-50-900

  

E-mail:  sekretariat@koszecin.edu.pl

  

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku 730 - 1530
 
 

 

Zespół Szkół w Strzebiniu

Strona Internetowa: http://www.strzebin.edu.pl

 SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Juliusza Ligonia 
42-288 STRZEBIŃ 
ul. Lompy9,
NIP 575-10-50-923  IDS 001197022
tel. 34/3570078

e-mail: sp.strzebin@poczta.fm


GIMNAZJUM NR 2
im. Amii Krajowej w Strzebiniu 
42-288 STRZEBIŃ, ul. Lompy 9
tel. 34/3570078
NIP 575-166-81-78 REGON 151502718 

 

e-mail: strzebin_gimnazjum@interia.pl

 

Szkoła Podstawowa w Sadowie

Szkoła Podstawowa w Rusinowicach

Szkoła Podstawowa Naukowa Wyspa w Koszęcinie

Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

Przedszkole w Strzebiniu

Przedszkole Kubusia Puchatka w Sadowie

Przedszkole w Rusinowicach

Muzyczne Przedszkole im. Św. Tereski od Dzieciątka

Przedszkole U Cioci Mariolki w Koszęcinie

Punkt Przedszkolny Leśne Ludki w Strzebiniu

Punkt Przedszkolny Bajkowa Kraina w Strzebiniu

Bezpieczeństwo

Posterunek Policji w Koszęcinie

Posterunek Policji w Koszęcinie

42-286 Koszęcin
ul. Sienkiewicza 1

tel. 343332533

       343332530

       343332534

OSP Koszęcin

OSP Strzebiń

OSP Wierzbie

OSP Rusinowice

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

http://straz-lubliniec.pl/

Ostrzeżenia

Programy

RPO WSL

PGN

POE

EFS

Comenius

Dla seniora

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszęcinie

KERiI Koszęcin

KERiI Sadów

KERiI Strzebiń

Stowarzyszenia, Koła, Związki

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie

Stowarzyszenie na Rzecz Bruśka

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń

Stowarzyszenie Odnowy Wsi ”Nasz Koszęcin”

Sołeckie Stowarzyszenie Rozwoju Rusinowic

Stowarzyszenie "Serce Rusinowic"

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Sadów "Nasza Przyszlosc"

LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Newsletter

VIDEO

Czyste Powietrze

Mieszkańcu! Uważaj na to czym palisz w swoim domowym piecu

Pomimo wdrożonego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz regulacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi problem niskiej emisji i tzw. "zadymiania" w Gminie Koszęcin nie zniknął całkowicie. Trwa sezon grzewczy, a siwy dym i nieprzyjemny zapach na ulicach naszych miejscowości świadczy o tym, że wielu właścicieli domów w swoich piecach centralnego ogrzewania oprócz dozwolonych paliw typu: węgiel, drewno czy olej opalowy, spala także odpady pochodzenia komunalnego czy też opał kiepskiej jakości, w tym także podkłady kolejowe.

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, spalanie śmieci komunalnych może odbywać się wyłącznie w spalarniach odpadów. Piece i kominki w naszych domach, nie są w stanie spalić odpadów tak, by nie było szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Śmieci w warunkach domowych spalane są w zbyt niskich temperaturach, co wpływa na wydzielanie się wielu zanieczyszczeń. Dodatkowo domowe kominy pozbawione są filtrów, co zwiększa emisję szkodliwych substancji. Wdychanie tych substancji jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, szczególnie dla najmłodszych. Dlatego Drodzy Mieszkańcy, nim wrzucicie do domowego pieca odpady pomyślcie o zdrowiu swoim i swoich najbliższych, w tym szczególnie dzieci.

Konsekwencje wdychania zanieczyszczeń zawartych w smogu, widocznym przejawie niskiej emisji, mogą ujawniać się przez całe życie. Jak wynika z danych pochodzących ze Światowej Organizacji Zdrowia, co ósma osoba na świecie umiera wskutek narażenia na zanieczyszczenia powietrza, a w Polsce ze złej jakości powietrzem związanych jest rocznie ok. 40 tys. zgonów, o czym w swojej analizie z 2013 roku informowała Komisja Europejska. Wszyscy ponosimy konsekwencje wdychania zanieczyszczonego powietrza, problemu, jakim jest niska emisja i smog. Ale na szkodliwe substancje zawarte w smogu szczególnie narażone są dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty oraz kobiety w ciąży.

Niska emisja i pochodzący z niej smog negatywnie wpływają na dzieci już na etapie życia płodowego. Kobiety, które w ciąży są narażone na wdychanie niebezpiecznych substancji, rodzą dzieci o mniejszej wadze, mniejszej długości ciała i mniejszym obwodzie głowy. Dzieci te w późniejszym życiu są narażone na wzrost częstości objawów ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zwiększoną podatność na ostre infekcje układu oddechowego. Cierpią również na zmniejszoną sprawność wentylacyjną płuc i słabiej rozwijają swoje zdolności poznawcze, takie jak umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji dochodzących z otoczenia. Typowymi objawami związanymi z krótkookresowym bezpośrednim oddziaływaniem smogu, czyli zjawiska, do którego prowadzi niska emisja, okazują się: kaszel dzienny i nocny, duszność astmatyczna, świąd nosa i spojówek, świszczący oddech czy wyciek z nosa. Brzmi znajomo? Tak Drodzy Mieszkańcy, to nie jesienna zmiana pogody jest głównym powodem fali chorób z jakimi się stykamy od początku października, tylko opał jakim my lub nasi sąsiedzi palimy w domowych piecach. Czasem jednak bywa tak, że pomimo odpowiedniego opału sam sposób spalania może stanowić problem. O bardziej ekologicznych metodach palenia w domowych piecach można przeczytać na stronie czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/

Proszę pamiętać, że spalanie odpadów komunalnych w naszych piecach stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, za co grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500zł., a w przypadku gdy sprawa trafi do Sądu, grzywna może wzrosnąć aż do 5 tys. zł a nawet zakończyć się karą aresztu.

Chcesz dowiedzieć się czym i jak palić w domowym piecu, by nie zagrażać sobie i środowisku? Wejdź na stronę czysteogrzewanie.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Informacja

Od 1 stycznia 2016 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieniły się, a więc wynoszą:

8,50 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 

17,00 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłatę uiszczać należy raz na kwartał do 15 - go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe),
w następujących terminach:

 

1)  za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,

2)  za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,

3)  za III kwartał do dnia 15 września danego roku,

4)  za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

 

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w pkt  1- 4.
 

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą, lub na ogólny rachunek bankowy dotyczący Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Koszęcin  - BS Koszęcin Nr 69 8288 0004 5000 0000 0013 0145 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10.

 

 

 

 

 

Jak segregujemy odpady komunalne, czyli co i gdzie   wrzucamy  ?

Przypomnimy sobie czy robimy to poprawnie.

 

Nowa ustawa zobowiązała nas do segregowania odpadów wg następującego klucza:

 

            A, PAPIER – ( niebieski worek )

                        Tutaj wyrzucamy czysty i suchy papier – np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi itp. NIE WYRZUCAMY brudnego lub tłustego papieru, tapet, artykułów higienicznych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku!

                       

            B, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA PLASTIKOWE - ( żółty worek )

                        Tutaj wrzucamy wszelkie opakowania plastikowe -  butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, szamponach, płynach do mycia naczyń, itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach. Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka, zgniecione butelki zmniejszają 8-krotnie objętość

i ułatwiają  prace w sortowni. NIE WYRZUCAMY tutaj plastikowych opakowań po olejach, rozmaitych chemikaliach oraz farbach, strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, plastikowych wiaderek po farbach i lakierach etc.

 

            C, METAL – ( żółty worek razem z tworzywem sztucznym )

                      Razem z tworzywem sztucznym trafiają opakowania metalowe, folie i puszki aluminiowe, kapsle, metale i metalowe narzędzia, etc.
           

            D, SZKŁO – ( zielony worek )

                        Tutaj wyrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki bez zakrętek, szklane naczynia, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po perfumach i innych kosmetykach.  NIE WYRZUCAMY ceramiki, porcelany i fajansu, doniczek,  szkła kryształowego, żarówek, reflektorów, świetlówek, zniczy z woskiem, opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży,  szkła stołowego – żaroodpornego.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, czyste, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
                       

            E, BIOODPADY – ( brązowy worek )

                        Tutaj wrzucamy odpady kuchenne, spożywcze – stałe, resztki żywności, owoce, warzywa, fusy z herbaty i kawy – razem z filtrem, skorupki jajek, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i kora drzew, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla. NIE WYRZUCAMY tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski etc.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, płynnych odpadów kuchennych, drewna impregnowanego, p-łyt wiórowych i MDF, odchodów zwierzęcych

 

            UWAGA! Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację tę należy tylko zaznaczyć w deklaracji.

Niewłaściwa segregacja dyskwalifikuje bioodpady do kompostowania.

        

            F, ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

                        np. zużyte  meble ( meblościanki, fotele, narożniki, sofy, kanapy, krzesła, stoły)  itp. oraz kompletny zużyty  sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV,  będą zbierane na podstawie ustalonych harmonogramów w częstotliwości co najmniej jeden raz w roku .

           

            G. POZOSTAŁE ODPADY pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.   

 

           H. INNE  ODPADY , np. przeterminowane leki, zużyte baterie – wrzucamy do

pojemników wystawionych w budynku Urzędu Gminy, ul. Powstańców Śl. 10, w m. Koszęcin

 

           I.INNE  ODPADY, np. papa, wełna mineralna, styropian,  szyby okienne i drzwiowe, skrzydła drzwiowe i okienne, odpady po budowie i modernizacji budynku, etc. a które nie zostały wymieniony powyżej, posiadacz odpadu winien przekazać odpady na składowisko odpadów  na własny koszt.

  

System Informacji Przestrzennej

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

(aby zapozać się z dokumentem kliknij w wybrana pozycję)

Ewidencja:

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (Prosimy drukować dwustronnie)

Podatki:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępne w linku poniżej:

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018r.<---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (IN-1)

WNIOSEK O ZWROT PADATKU AKCYZOWEGO

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (ZN -1/A)

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN -1/B)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1),LEŚNY (DL-1) (ZRL -1)


Gospodarka odpadami komunalnymi:

Wzór deklaracji: (w przygotowaniu...)

 


Inne:

Wniosek o wycięcie drzewa / krzewu

Portal GEO-INFO

Projekty unijne

2007-2013

Modernizacja niecki basenu GOSiR w Koszęcinie

 

I etap:

procent dofinansowania 85%

Wartość projektu: 5.551494,15

Kwota dofinansowania: 3.689189,31

II etap:

procent dofinansowania 80%

Wartość projektu: 2.104549,94

Kwota dofinansowania: 1.357532,94

 

 

 

2014-2020

Perspektywa 2007-2013r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń

 

Całkowita wartość projektu (PLN): 4 012 170,29

  Koszty kwalifikowalne (PLN): 4 006 070,29

            Procent dofinansowania  85%
       Kwota dofinansowania (PLN): 3 405 159,74
 

 

 

 

 

Modernizacja niecki basenu GOSiR w Koszęcinie

 

I etap: 

procent dofinansowania 85%

Wartość projektu: 5.551494,15

Kwota dofinansowania: 3.689189,31

II etap:

procent dofinansowania 80%

Wartość projektu: 2.104549,94

Kwota dofinansowania: 1.357532,94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspektywa 2014-2020r.

 

 

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 - nowe szkolenia

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w najbliższych warsztatach komputerowych:

 

  1. Rozliczanie projektu EFS współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Terminy: 26 września 2017 r. 

Miejsce: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

  1. Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Terminy: 27 oraz 28 września  2017 r.

Miejsce: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

Uczestnictwo w spotkaniach należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie http://www.subregioncentralny.pl/warsztaty-i-seminaria.html

 

Jednocześnie informuję, iż pierwszeństwo udziału w warsztatach mają przedstawiciele tych jednostek i instytucji, które uzyskały już dofinansowanie projektów ZIT w ramach RPO WSL  oraz ci, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych edycjach szkolenia (we wrześniu 2016 r. oraz w lutym 2017 r.)  W przypadku projektów EFRR dodatkowym warunkiem udziału w warsztatach będzie konieczność posiadania podpisanej umowy z IZ RPO WSL.

 

 

Ponadto informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował nowe ogłoszenie o szkoleniu dla beneficjentów w dniu 20 września 2017 r. :

– Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_rozliczanie_projektow_efs_20092017

Formularz rejestracyjny na powyższe szkolenie będzie aktywny od czwartku, tj. 7 września od godziny 9:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Najnowsze wiadomości

2018-01-19 09:43:32

Dzień Otwarty

2018-01-06 14:32:04

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strzebiniu

Dyrektor Domu Kultury w Strzebiniu zaprasza na XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 11 >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony